VÄLKOMMEN

Varmt välkommen till BRF Salemstaden. En av Sveriges största radhus rbostadsrättsföreningar med totalt 384 radhuslägenheter i 84 huslängor på en markyta av 227 396 kvadratmeter (22,74 hektar)

Här berättas om föreningen och dess omgivningar. Boende kan hitta information om gällande regler och vad som är på gång i föreningen.