Valberedning

Valberedningen 2018 består av följande personer:

Davit Tümtürk - Sammankallande
Torparstigen 22

Mikael Färm
Timmermansstigen 94

Joel Tilenius
Jägarstigen 5

Valberedningen E-post: valberedningen@salemstaden.se