Styrelse

Föreningens styrelse består av följande personer:

Stämman 2018-06-19

Johan Torstensson- Ordförande

Jan Berglind - Ledamot
Torparstigen 27

Erik Johanson - Sekreterare
Murarstigen 49

Niklas Sternbrink - Ledamot
Torparstigen 33

Eva Toll - Ledamot
Jägarstigen 30

Magnus Pettersson
Murarstigen 8

Carin Stenlund
Timmermansstigen 49

Suppleant
Henrik Andersson