Branden på Murarstigen

Branden på Murastigen den 17/5.
Ingen person kom till fysiskt skada.

Lägenheten är förutom brandskadan även enormt vattenskadad.
Lägenheten bredvid har även fått en del vattenskador, dock inte alls lika omfattande som lgh det brann i.

Försäkringsbolaget och skadehanterare jobbar med skadan.

Återställningen kan uppskattningsvis ta upp till 12 månader.

Styrelsen Brf Salemstaden