Länkar

SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB
BRF Salemstaden är medlem i SBC vilken är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. SBC har just nu 6 000 medlemsföreningar anslutna.

Salems kommun

SRV återvinning

Salem centrum

Grannsamverkan