Fuskbyggare..

Genom åren har vi sett spåren av många fuskbyggare i föreningens lägenheter och dom lär inte bli färre, tyvärr.
Om en renovering går fel är det något som måste regleras mellan den enskilde medlemmen och företaget-fuskbyggaren, föreningen har inget ansvar eller skyldighet om den enskilde medlemmens renovering blir fel, med ett undantag.
Om renoveringen orsakar skador på föreningens egendom, tex fasad, tak, bärande konstruktioner, etc, kommer föreningen att kräva ersättning av den enskilde medlemmen, inte av företaget som utfört arbete.
Det är den enskilde medlemmen som är ansvarig för att företaget inte förstör föreningens egendom.

Några minuters läsning av en artikel från Bostadsrätterna om fuskbyggare kan innebära att du väljer ett annat företag.
http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/notiser/tidningen-din-...