Släpvagnar

I parkeringsavtalet står det att släpvagnar endast får parkeras på p-platsen efter styrelsens tillstånd.
Det råder mycket stor brist på parkeringar i föreningen och därför prioriteras bilar i första hand.
En (1) ny p-ruta kostar ca 10 000:- att anlägga. Schaktning, nytt bärlager och asfalt.
Förutom kostnaden har vi också brist på ytor att anlägga nya parkeringar på.

Släpvagnar utan tillstånd lappas av parkeringsbolaget.

Om du behöver parkera en släpvagn någon enstaka dag, hör av dig till kontoret.