VÄLKOMMEN

Varmt välkommen till BRF Salemstaden. En av Stockholms större bostadsrättsföreningar med totalt 384 radhuslägenheter i 84 huslängor på en markyta av 227 396 kvadratmeter (22,74 hektar)

Här berättas om föreningen och dess omgivningar. Boende kan hitta information om gällande regler och vad som är på gång i föreningen.

Bil och förrådsinbrott

Inbrotten i bilar är på gång igen.
Tidigare allmän info om att tömma bilen, annars gör tjuven det, är idag 2016 inte lika aktuell, även om en dator i sätet säkert är = en sönderslagen ruta.
Idag är tjuven oftast ute efter airbagar och biltillverkarnas original multimedia anläggningar.

Förråden får till och från även dessa besök av individer som inte verkar ha råd att köpa egna vinter- och sommardäck eller som tjänar sitt uppehälle på stöldgods.

Ha extra koll på parkeringarna och förråden.
Skriv upp bilnummer på fordon som åker runt utan att parkera, notera även bilmärke och färg.

Byte belysning

Med start måndag den 14 november kommer all belysning i föreningar att bytas.

Samtliga lampor på ”kör- infartsvägarna” kommer att bytas ut till lampor som b.la. trafikverket använder på 50km vägar, stolparna blir 6 meter höga med en 1 meters arm, totalt 40st byts.
Detta kommer att innebära att de idag mörka infartsvägarna och trottoarerna blir upplysta och därmed säkrare.
För att byta till de nya 6 meters stolparna måste nuvarande fundament grävas upp och ersättas med nya - större.

I övrigt kommer 207 lampor att bytas inne på gång/cykelvägarna.

Kontorets öppettider

Kontoret har öppet följande tider:

Måndagar och onsdag klockan 09 - 13
Torsdagar 18 - 20

Fönster byte

Fönsterbyte pågår nu på Skogvaktarstigen, klart senast vecka 51.
Entreprenörer är: Mockfjärd, JRAB och Hyrex, inga andra.

Samtliga entreprenörer ska legitimera sig vid ett besök med ett s.k. ID 06 legitimation.

Etapp 2: Torparstigen och Jägarstigen startar vecka 2 - 2017.
Etapp 3: Timmermansstigen - Murarstigen - Målarstigen, runt vecka 10 - 2017

Inför varje fönsterbyte kommer samtliga fönster att asbest saneras.
För att kunna sanera på 5:orna övre våning byggs en ställning.

Styrelsen Brf Salemstaden

Köpa lägenhet i Brf Salemstaden?

Brf Salemstaden är trevlig och ekonomiskt stabil bostadsrättsförening i en småstad med närhet till storstad.
Att köpa en bostadsrätt är ofta en stor ekonomisk investering som man ska leva med i många år och då vill man att allt ska vara rätt och då är kostnaden för en besiktningsman/kvinna en liten kostnad.

Undersökningsplikt!!

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt.

ROT avdrag för boende i bostadsrättsförening

Fått erbjudande om att bygga altan/trädäck med rotavdrag?
Som BRF medlem/boende kan endast rotavdrag användas på arbeten inne i lägenheten, dvs arbete på utsidan, tex altan/trädäck är inte möjligt att göra rotavdrag för.

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/rotrutarbete/ex...

BOSTADSRÄTT

Fuskbyggare..

Genom åren har vi sett spåren av många fuskbyggare i föreningens lägenheter och dom lär inte bli färre, tyvärr.
Om en renovering går fel är det något som måste regleras mellan den enskilde medlemmen och företaget-fuskbyggaren, föreningen har inget ansvar eller skyldighet om den enskilde medlemmens renovering blir fel, med ett undantag.
Om renoveringen orsakar skador på föreningens egendom, tex fasad, tak, bärande konstruktioner, etc, kommer föreningen att kräva ersättning av den enskilde medlemmen, inte av företaget som utfört arbete.

Tomtgränser mot kommunal mark.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade per 2013-09-25 följande i frågan om annekterad mark.

Citat: Nu har kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat att skjuta upp kommunens åtgärder där fastighetsägare tagit kommunal mark i anspråk, då ärendets juridiska förutsättningar ska utredas på nytt.
Problemet med att mark har tagits i anspråk måste lösas och den fördjupade utredningen ska visa hur detta ska ske.

Hela texten finns att läsa på kommunens hemsida, alt klicka på länken nedan.
Där finns också kontaktinformation till berörda personer i ärendet.

Släpvagnar

I parkeringsavtalet står det att släpvagnar endast får parkeras på p-platsen efter styrelsens tillstånd.
Det råder mycket stor brist på parkeringar i föreningen och därför prioriteras bilar i första hand.
En (1) ny p-ruta kostar ca 10 000:- att anlägga. Schaktning, nytt bärlager och asfalt.
Förutom kostnaden har vi också brist på ytor att anlägga nya parkeringar på.

Släpvagnar utan tillstånd lappas av parkeringsbolaget.

Om du behöver parkera en släpvagn någon enstaka dag, hör av dig till kontoret.

Bygga altan, altantak, förstukvist eller måla om?

Följande gäller när du ska bygga altan, altantak, förstukvist.
Altan-trädäck: Max djup, från fasad och ut, 4,5 meter dock inte längre än till asfaltslimpa, om höjden är över 50 cm från mark krävs bygglov.
Altantak kräver alltid bygglov.
Förstukvist kräver alltid bygglov.
Markis, kräver tillstånd av styrelsen.
Växthus likställs med byggnad, tex friggebod och i en Brf är varken växthus eller friggebod tillåtet att uppföras på tomten.

Bygglovet måste stämplas och signeras av styrelsen innan Salems kommun får godkänna ett bygglov.
Varför?

Pågående arbeten i föreningen

Fönsterbyte.
Fönsterbyte pågår på Skogvaktarstigen.
Sanering pågår på Torparstigen.

Det är extra viktigt att inte parkera sina bilar utanför dörren så att det hindrar arbetet med att byta fönster.
\Styrelsen

Driftstörningar i fjärrvärmen

All fjärrvärme till samtliga boende i föreningen kommer från Södertörns fjärrvärme.
Ibland händer det att Södertörns fjärrvärme måste stänga av fjärrvärmen p.g.a. underhåll eller så kan det uppstå en s.k oplanerad driftstörning, vilket ofta handlar om att något har gått sönder.

Oavsett om det är planerat underhåll eller oplanerat innebär det att både värme och varmvatten försvinner i våra lägenheter.

Prenumerera på innehåll